Как се прави скатен покрив

Предстои ви изграждане на нов скатен, покрит с керемиди покрив?

Прочетете следващите редове, за да можете да си съставите обективно мнение какво трябва да очаквате, да се ориентирате за цените, както и да знаете какво да изисквате от изпълнителите.

Изграждането на нов скатен покрив е разделено на етапи и с цел яснота и достъпност сме избегнали употребата на технически термини.

1. Носеща конструкция
Силно препоръчително е тя да е проектирана от инженер или поне от кадърен строител с достатъчно опит. Всъщност по закон е задължително. При условие че имате стара покривна конструкция, тя трябва да бъде обстойно прегледана от компетентен човек, които можете да наемете срещу заплащане. Конструкцията ще носи няколко тона керемиди и поне още 200 кг сняг на всеки квадратен метър. Както сами виждате, това са сериозни стойности, които налагат отговорно отношение. Допълнително има и ветрово натоварване, често пъти с отрицателен знак и огромна сила. Това прави задължително укрепването на конституцията към стените. Така или иначе, тя трябва да е изградена от качествен дървен материал, препоръчително обработен срещу дървояди и плесени и /или изсушен до под 18 %.
Сеченията на материалите и типа на конституцията трябва да гарантират здравината и устойчивостта за дълги години и евентуални сурови условия.
Качественият материал започва от 600 лв/куб.м до около 1200 лв. за отлична конструктивна дървесина. Не забравяйте , че освен дървото , много важни са и крепежните елементи. Те трябва са здрави и еластични за да могат да понесат движения в конструкцията. За нещастие този компонент се пренебрегва тотално.
Компоненти на конструкцията са попове, столици (подложни, междинни и билни), ребра, майи, клещи, подкоси, ферми, биндери и др. Точното им проектиране зависи от ситуацията.
2. Плътна дъсчена обшивка.
Традиционен за България етап, който може да бъде избегнат, а с това и спестени пари и време. Ще стане дума как.
Дървеният материал трябва да бъде обработен с препарат срещу гъби и дървояди. Препоръчително е и третирането с препарати, които намаляват запалимостта и увеличават устойчивостта на дървесината при пожар.
Възможна е употребата и на ОСБ плоскости, но само при крайно покритие – битумни керемиди.
Площта на покрива се умножава по 1,2 за реалистично изчисляване на разходната норма на материалите. Ориентировъчно и съвсем грубо, цената на тази обшивка е 6-8 лв/ кв.м за материала, без труд.
3. Пародифузна мембрана
• Ако ви предлагат „черна хартия“, трябва да ви светне червен сигнал, че тези изпълнители работят по крайно остаряла и неефективна технология и по-добре да ги избегнете.
Предназначението на пародифузната мембрана е:
• Предпазва и от проникване на фин сняг, прах, вятър и ситни капчици, като в същото време обаче осигурява преминаването на водните пари отдолу нагоре. Така извежда проникналата влага извън подпокривното пространство.
• Предпазва от течове поради счупени керемиди, също и поради конденз .
Техническите показатели на мембраните са с малки разлики при различните производители на покривни системи – например тегло на квадратен метър над 140-160 гр., определена степен на паропропускливост. Обикновено цените на качествените мембрани започват от 2 лв/кв.м нагоре.
За да изчислите нужното количество мембрана, умножете площта на покрива по коефициент 1.2.
Полага се хоризонтално на покрива с поне 15 см.застъпване на две съседни платна. Тук е мястото да споменем, че при използване на специална, много плътна и здрава самозалепваща мембрана, може да се избегне поставянето на плътната дъсчена обшивка.
4. Двойна летвена скара.
Няма производител на керемиди, който да не приема за задължителна двойната летвена скара за необходим етап за издаване на гаранция.
Въпреки това, все още ставаме свидетели на половинчато или неграмотно изпълнение.
Скарата е съставена е от контралетви (монтирани върху носещите ребра) и напречно на тях монтирани летви, които носят керемидите.Целта на контралетвите е да отделят керемидите на разстояние от фолиото и дъсчената обшивка, за да може да се получи вентилация под тях . Всъщност вентилационната система има още няколко задължителни компонента. Минимална дебелина, изчислена от производителите е 3 см, като при някои наклони или тъмни керемиди, тази дебелина е дори над 5 см. Още едно много важно предимство на двойната скара е възможността за отвеждане на вода от течове от счупени керемиди, повредени обшивки и конденза да бъде отведена към улука. Често при старите покриви само с летви , при теч водата достига до летвата и се събира над нея докато летвата изгние. След това започва следващата….
Върху маи (наклонените била) се монтират по две летви на около 5 см една от друга (зависи от дебелината на летвите). Напречно върху контралетвите се поставят носещите летви. Размерът им е поне 3х4 см. При металните керемиди е желателно да се използват дъски 2-2,5 на 8-10 см. Много важен момент е правилното изчисляване на разстоянието между всеки две, като задължително това разстояние трябва да е еднакво. Предвид че голяма част от съвременните керамични керемиди имат възможност за различно застъпване, задължително е най -горния ред керемиди да не се налага да се реже поради лоши изчисления.
Важно за носещите летви, освен еднаквите разстояния между тях, е да са успоредни на стрехата и да са в една плоскост. Изключение прави първата летва, която често се заменя с повдигната челна дъска и клапа и още нещо. (За него след малко)
Всеки ред керемиди е положен върху предния, освен първия ред и затова тази липса на подложка трябва да се компенсира с повдигане на предния край. Той от своя страна се изчислява така че да влезе около 1/3 от ширината на улука. Скарата като материали започва от 4 лв/кв.м и в зависимост от летвите може да стигне и над 10 лв./кв.м
5 . Улуци и водосточни тръби.
Най- често използваните са от пластифицирана ламарина – овални и американски тип. Осигурява трайност (може и над 40г.) и различни цветове. Поставят се върху челната дъска или ребрата при отсъствието ѝ със стоманени скоби. Задължително термичните разширения се компенсират с 1% фуга или компренсаторен елемент. Трябва да се осигури малък наклон от около 0,5% към казанчетата. От тях пък тръгват водосточните тръби. Те също се монтират със скоби , към фасадата. Трябва да се има предвид при избора на диаметър и разположение, че водосток ф100 отводнява около 60 кв.м.
6. Метални обшивки.
Отново предпочитаният материал е пластифицираната ламарина. По-качествена, но и по-скъпа алтернатива са мед, цинк, олово.
Като започнем от задължителната над улучна пола, често и подулучна, обшивки на комини, калкани, капандури, странични обшивки на скатове, бордове и др… Всички места, които не могат да бъдат решени с керемиди. Всъщност това са всички връзки между керемидите и околните структури. Изпълнението им е работа на квалифицирани специалисти, защото има много тънкости. Всъщност там са и най-многото грешки в покривите.
Почти всички трябва да бъдат поставени преди поставянето на керемидите.
7. Вентилационни профили.
Често се комбинират с профила против птици. Представляват решетка, през която навлиза въздуха, движи се между контралетвите и излиза близо до билото през вентилационните керемиди и през вентилационната лента от сухия монтаж на капаците.
Вентилационните профили са важен компонент от вентилацията под керемидите и когато системата го изисква , не трябва да се пропускат. Поставят се върху надулучната пола и имат още една много важна функция – надигането на първия ред керемиди, за което стана дума по-горе. Цени – от 3,5 до 7 лв/лин.м
8. Керемиди.
Това е крайното покривно покритие, което ще е тема на друга публикация. Само ще спомена, че е хубаво фирмата производител да дава реална гаранция за тях. Тук ще обърна внимание на някои особености при полагането им. Вече стана дума, че чрез приплъзването им може да се постигне всички редове да са еднакви, включително и последният.
Еднакви и прави, трябва да са и колоните. Това се постига чрез предварително разчертаване на точните им места върху летвите. Това е абсолютно пренебрегвана операция с тъжни резултати. Освен че става грозно, много от бъдещите счупвания са резултат от произволното подреждане на керемидите. А те са изложени на температури от – 20 до +70 и се нуждаят от точните луфтове които да компенсират разширенията.
Друго, което е добре да се направи, е да се наредят първо керемидите, където има рязане – по маи, комини, капандури, била и след това целите керемиди на останалите големи площи.
Информация за точните разстояния при нареждането и необходимия за този модел минимален наклон се взима от производителя. Трябва да се спазят и необходимия брой вентилационни керемиди (около 1 до 2 на 10кв.м, поставени основно на предпоследния ред) и снегозадържащи керемиди или куки. Тяхната функция е да задържат снега върху покрива и да се избегне опасното му свличане. Изчисляват се 1,4 до 2 бр. за кв.м , като подреждането им е по схема и се започва от втория ред.
Цените на керемидите се движат в много широк диапазон – от 10 лв/кв.м до над 70 лв. Трябва да се има предвид обаче , че обявените цени на квадрат се отнасят само за основните керемиди и то при минимално застъпване. Внетилационни , снегозадържащи, отдушници и др. са със съвсем други цени. Минималното застъпване пък е възможно само при доста стръмни покриви и точно определена дължина на скатовете.
9. Капаци
В системата за вентилация важен компонент е сухия монтаж на билните капаци. КАПАЦИ НЕ СЕ ЗАМАЗВАТ, освен в специфични случаи! Монтират се чрез специална вентилационна лента , скоби и летводържатели. Естествено е по-скъпо , но гарантира освен правилна вентилация , а и дълготрайност.
Капаците като цяло са скъпи , а още по- скъпи са начални , тройници, четворници, монтажа също е перо, затова колкото повече скатове има един покрив, толкова цената на квадрат е по- висока.
10. Изпълнителите.
Избирайте внимателно. Покривът е скъпо и отговорно съоръжение и поради това трябва да е траен. Избирайте такива, които ще ви дадат реална гаранция за свършената работа. Обикновено те са обучени и одобрени от производителите.
Подпишете договор помежду си . Искайте фактура за да можете да търсите и гаранцията.
Всички компоненти от покривната система трябва да са изпълнени! Не спестявайте малки суми сега, с риск от проблеми в бъдеще.
Имайте предвид, че по закона в момента, обекти над 100 кв.м не могат да се изпълняват от фирма без регистрация в камарата на строителите.
11. Скеле.
Една позиция , която винаги се пропуска.
Скелето е важно за безопасността , а също и за да могат да бъдат направени стрехите.
Желателно е да бъде омрежено за безопасност.
Цената за доставка , монтаж и демонтаж е най-често между 4,5 и 7 лв/кв.м . Квадратурата обаче е на фасадата , а не на покрива.
12. Стрехите.
Стрехите е желателно да се завършат , ако искаме покрива наистина да е цялостно направен.
Понякога са бетонни.
Друг път могат да бъдат затворени с аквапанел и мазилка, с чамова ламперия , с ПВЦ или ламперия от пластифицирана ламарина.
13. Цената.
Каквато и да е тя, трябва да е договорена предварително, чрез оферта и трябва да се запази до завършване на поръчаната работа.
Ако някой ви даде цена за изпълнение, без договор, без оглед на място, можете да бъдете убедени, че ще ви бъдат поискани допълнителни пари в процеса на работа.
Цената зависи от сложността и типа на покрива, от избора ви на керемиди и други аксесоари, но обикновено в момента е между 150-200 лв/кв.м за труд и материали за всички операции. Нереални цени от порядъка на 40 – 50 – 80 лв./кв.м водят до гарантирани проблеми.
14. Пренареждане на покрива
Специално се спирам на тази рекламирана в интернет операция , защото това е най-често случващото се нещо по покривите. И се оказва най-доходното за изпълнителя.
ТАКАВА ОПЕРАЦИЯ НЯМА!!!
Операциите по един покрив бяха изброени дотук! Керемидите не се нуждаят от пренареждане!
Има ли разместени, имало ли е течове, единичната летвена скара ще е изгнила. Трябва да се смени, а вече стана дума колко неподходяща е единичната. Дъсчената обшивка – доста вероятно и тя да е много компрометирана. Със сигурност мембрана няма, а състоянието на носещата конструкия и особено подложните столици е под въпрос. Старите покриви нямат надулучни поли, така че при течове е доста вероятно и изгниването на краищата на ребрата ( където се монтира улука) и на челните дъски.
Често пъти и геометрията е нарушена и има различни провисвания. Всички тези неща няма да се оправят с пререждане на керемиди.
Така че дадените пари ще са за работа със съмнителна стойност
15. Успех!

Прочети „Как се прави скатен покрив“