Скатни покриви (керамични, метални,бетонни и битумни керемиди, плоска обшивка, водоотвеждащи ситеми)
Плоски покриви (мембрана, рулонна битумна изолация)